Seorang pengaji kata hingga ke muatan makna dan daya yang dikandungnya. Novelis dan esais. Ibu, dari 5 anak yang takkan membiarkan peradaban ditulis tanpa campur-tangan mereka.