Fajrul Falah

Fisikawan amatir, penulis lepas | http://undipstrip.blogspot.com