Mantan reporter yang masih tersesat di dunia pengembaraan, kini menyibukkan diri sebagai penulis lepas. Meminati kajian budaya, sastra, media, dan kajian-kajian sosial lainya.