ketika kegilaan menjadi alasan 

menghindari cercaan dan hukuman

semua ingin menjadi gila 

karena di sini menjadi gila tidak memalukan


bukankah kegilaan yang mengoyak ketenangan dunia

gila harta menjadikantamak 

gila wanita menjadikan bermental fauna

gila tahta menjadikan lupa segalanya


lupa sebagai manusia

lupa sebagai saudara

lupa sebagai makhluk bernalar

lupa yang tragis adalah lupa pribadi kita


Teringat pada Ronggowarsita

dalam sekar pangkur yang uzur

menghadirkan kembali masa lalu

dalam seribu tanya masa kini


apakah menjadi gila adalah jalan termulia

untuk melakukan segala cara tanpa celaka

bukankah keberuntungan menjadi gila

masih kalah beruntung dengan yang selau ingat dan waspada