Merdeka


Merdeka itu Adil

Merdeka itu Setara

Merdeka itu Sejahtera

Merdeka itu Kemanusiaan

Merdeka itu Bebas

Merdeka itu Kerakyatan#Siaga I, Jakarta Selatan: 17 Agustus 2017