Biru yang jarang sekali ku lihat.

Ia yang diselingi hijau memikat.

Biru yang tak ada bias semburat.

Ia yang ku rekam dalam ingat.


Biru.


Hingga datang jingga menyela.

Membentuk purwarupa senja.

Sekali lagi memberi nuansa.

Tak ada batas menampak rupa.


Jejak langkah semakin tersirat.

Menanti kabar sebuah maklumat.

Langit memberi pesan yang singkat.

Cahaya merangkul begitu hangat.


Biru.


Begitu dalam warna bercerita.

Berbagi narasi tentang logika.

di mana kata mengalir ke segara.

membentuk frasa-frasa metafora.


Batu - Jakarta

1 September 2017