Fajrul Falah

 


Fisikawan amatir, penulis lepas | http://undipstrip.blogspot.com